Штампа

Наши ученици

Posted in МИОКОВЦИ

Школска година почела је 03.09.2012.год. У први разред кренуло је четворо
деце и то 4 де
чака, у другом разреду је 4 ученика,3 дечака и 1
девој
чица, у трећем разреду је 4 ученика , 3 дечака и 1 девојчица, а у
четвртом разреду је такође 4 ученика од којих су 3 девојчице и 1
де
чак. На крају школске године разред је заврило укупно 16 ученика сва
четири разреда.

Извештај саставила Маријана Бјелић