Штампа

Тематски дан "Јесен"2014

Аутор Stepa Stepanovic. Posted in МИОКОВЦИ

ТЕМАТСКИ ДАН „ЈЕСЕН“

У ИО МИОКОВЦИ

DSCN1969Дана 20.11.2014.год. реализован је тематски дан  „Јесен“ у ИО Миоковци.Организатори и реализатори тематског дана кроз интегративну наставу  су учитељи издвојених одељења.

Циљ тематског дана  је да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали. Тако утемељено знање делује на раст креативног и стваралачког потенцијала ученика и на стицање трајнијег знања.

Будући да деца већину времена проводе у школи, важно је да она развијају стваралаштво и креативност у свом раду и да им тај рад буде занимљив и прилагођен способностима. У оваквој настави присутно је активно учење и повећава се интеракција између ученика и учитеља.  Динамичном  променом облика и метода рада подстиче се позитиван однос ученика према себи и другима. Применом интеграције  у настави ученици ће интегрисати знања раличитихпредмета у циљу упознавања и схватања основних природнихзаконитости.

     Тематски дан смо почели добродошлицом и представљањем корпи јесењих плодова.Уводна активност је почела читањем писма од краљице јесени и решавањем задатака, које су ученици извлачили из „чаробне врећице.“Уз музику Вивалдија подстакли смо дечију машту читањем јесење фантазије.На столици за маштање деца су описивала свој доживљај јесени.  Уследио је групни рад у учионици где су случајним избором капитени група извлачили из чаробне кутије понуђене области изучавања уз коришћење одговарајућег прикупљеног и понуђеног материјала у виду задатака и упустава за рад.Ученици су активним учењем уз помоћ и подршку учитеља   решавали своје јесење  задатке из српског језик, математике, света око нас,  ликовне и музичке културе.Кроз активни групни рад и презентацију, ученици су изразили своју креативност и маштовитост: покретом, бојама, речима и музиком.

       На крају часа ученици су од сецканог јесењег воћа пунили тегле и смишљали рекламе за здраву храну.

       Дружење смо завршили уз послужење јесење воћне салате и пите јабучаре.

                                                                     Учитељи: 

 Биљана Милошевић,

 Босиљка Митровић

МаријанаБјелић и МилованСтанисављевић                                              24.11.2014.године